PORT styl s.r.o.

Informace GFŘ ke změnám právní úpravy daňové exekuce v oblasti podávání opravných prostředků dlužníkem proti exekučním úkonům účinným od 1. 1. 2014

kontakty

V souvislosti s legislativními změnami doprovázejícími přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1. 1. 2014 dochází rovněž ke změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), a to mimo jiné i v oblasti daňové exekuce.

Převzato z http://www.financnisprava.cz/

Tel: +420 603 869 036
Email: info@port-styl.cz

napište nám

Port styl s.r.o.
Cejl 79
602 00 Brno

zobrazit na mapě