PORT styl s.r.o.

Sdělení Generálního finančního ředitelství k důvodu využívání údajů z registru obyvatel (Tisková zpráva) (11.04.2013)

kontakty

V souvislosti s četnými dotazy sděluje Generální finanční ředitelství veřejnosti informace o „ využívání údajů“ z registru obyvatel. Se zahájením fungování základních registrů od 1. července 2012 na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, provádí Generální finanční ředitelství ztotožňování daňových subjektů vedených v informačních systémech orgánů Finanční správy ČR , s registrem obyvatel, vedeným Ministerstvem vnitra. Ztotožňování se provádí automatizovaně, z důvodu přidělování automatizovaného identifikátoru fyzické osoby. Finanční správa ČR tímto plní svoji zákonnou povinnost napojit své informační systémy na základní registry. Ministerstvo vnitra o provedeném ztotožňování vytvoří tzv. „Záznam o využívání údajů v registru obyvatel“ a tento doručuje jednotlivým občanům.

Převzato z http://www.financnisprava.cz/

Tel: +420 603 869 036
Email: info@port-styl.cz

napište nám

Port styl s.r.o.
Cejl 79
602 00 Brno

zobrazit na mapě