PORT styl s.r.o.

Vedení účetnictví

kontakty

Mezi hlavní činnosti společnosti Port styl, s.r.o. patří vedení a zpracování účetnictví (dle starší terminologie podvojného účetnictví). I zde klademe maximální důraz na zájmy klienta. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolování a seznamováni s novinkami v předpisech a zákonech, aby svou práci odváděli s maximální správností a přesností a také vždy poskytli nejefektivnější možný způsob zpracování účetních dokladů.

Součástí našich služeb je pravidelní sdělování stavu klientova účetnictví konzultace nejvhodnějších postupů ve vedení účetní agendy včetně upozorňování na rizikové položky v účetnictví.

V rámci služeb našim klientům se aktivně podílíme na fyzických inventurách a zajišťujeme co nejpřesnější možnou inventarizaci sledovaných účetních položek.

Na konci účetního období odevzdává firma Port Styl, spol. s.r.o. kompletní dokladovou inventarizaci, zkompletované účetní doklady včetně zákonem stanovených účetních knih.

Naše služby poskytované v rámci vedení účetnictví zahrnují zejména:

  • Kompletní zpracování a vedení účetnictví
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
  • Vedení a zpracování závazků a pohledávek klienta, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle aktuální potřeby
  • Příprava a zasílání platebních příkazů či platebních vzorů a jiných formulářů
  • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
  • Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku, vedení evidence skladu a skladové hospodářství
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, k DPH, k silniční dani aj.
  • Zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování
  • Sestavení účetní uzávěrky
  • Zakládání Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát klienta do příslušné Sbírky listin vedené rejstříkovým soudem (zákonná povinnost)

Navštivte náš vzorový ceník služeb. Uvažujete o využití našich služeb? Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si nezávaznou konzultaci.

Tel: +420 603 869 036
Email: info@port-styl.cz

napište nám

Port styl s.r.o.
Cejl 79
602 00 Brno

zobrazit na mapě